Overlijden van de heer Henri Van Hecke vader van jeugdmanager Dimitri

maandag 1 februari 2021
Beste vrienden Rfc-ers,
Ik moet jullie spijtig genoeg terug een overlijden melden.
Deze week is dhr Henri Van Hecke overleden.
Henri is de vader van Dimitri, onze jeugdmanager.
Namens RFCW betuig ik dan ook onze innige deelneming.
Veel sterkte aan de ganse familie in deze moeilijke periode.
Hoogachtend,
Walter De Craecker
Voorzitter RFC Wetteren