Overlijden van dhr Willy Braeckman

maandag 18 januari 2021

Beste Rfc-ers,

 

Voor de tweede keer in dit nog jonge 2021 moet ik jullie spijtig genoeg een overlijden melden.

Zaterdag l.l. is dhr Willy Braeckman op 95-jarige leeftijd overleden.

Willy is de vader van Patrick, jeugdvoorzitter en ondervoorzitter van onze vereniging.

Langs deze weg betuigen wij dan ook onze innige deelneming aan de familie bij het overlijden van hun vader, grootvader, overgrootvader.

Veel sterkte in deze moeilijke periode namens Rfc-Wetteren.

 

 

Hoogachtend,

 

Walter De Craecker

Voorzitter RFC Wetteren