Corona maatregelen op RFCW

woensdag 29 juli 2020

Beste spelers, ouders, opleiders, medewerkers,

Door een overvloed aan snel wisselende informatie & communicatie de afgelopen dagen, willen wij vanuit onze club graag enkele afspraken en maatregelen verduidelijken.

Vanaf vandaag (woensdag 29 juli) gelden volgende regels conform de genomen beslissingen vanuit Voetbal Vlaanderen & de Veiligheidsraad:

Voor seniors mogen geen officiële (beker)wedstrijden of vriendenwedstrijden gespeeld worden in het veldvoetbal (trainen mag wel nog)

De provinciale bekers (met startdatum op 2 of 9 augustus) worden voor het seizoen 2020-2021 definitief geannuleerd.
De eerste 5 speeldagen van de bekercompetitie (Crocky Cup) zijn tot nader order uitgesteld
Jeugdteams kunnen, tot en met U17, wel nog vriendschappelijke wedstrijden spelen.

Er mag 1 ouder per speler de oefenwedstrijd bijwonen. De voorzorgsmaatregelen en de uitgeschreven protocollen moeten evenwel te allen tijde toegepast worden. Oefenwedstrijden voor de categorieën U19, U20 of U21, beloften zijn NIET toegelaten
Tornooien mogen niet georganiseerd worden.

Trainingen blijven mogelijk voor alle categorieën. Bij jeugdtrainingen mag 1 ouder per speler de training bijwonen
In elk geval moeten de beslissingen van de Veiligheidsraad, provinciale en lokale overheden gerespecteerd worden.

Indien het spelen van wedstrijden en of het organiseren van trainingen in onze provincie, stad of gemeente verboden is, dan overtreft dit bovenstaande richtlijnen.

Rond de opstart van de competitie bij de seniors zal in een latere fase een beslissing genomen worden. Hierbij zal Voetbal Vlaanderen rekening houden met de evolutie van het coronavirus en hieraan gekoppelde (eventuele) bijkomende beslissingen vanwege de overheden.

Voor de duidelijkheid een korte samenvatting wat mogelijk is binnen RFCW:
Iedere speler vanaf U13 draagt een mondmasker bij het betreden van de club tot aan het terrein en zet dit weer op bij het verlaten van het terrein.
Trainingen gaan door voor alle jeugd (1 ouder per kind aan de zijlijn met mondmasker en de 1,5 meter afstandsregel)
Footbattles kunnen voorlopig doorgaan tot en met U17 (1 ouder per kind aan de zijlijn met mondmasker en de 1,5 meter afstandsregel)
De spelers gaan rechtstreeks naar het afgesproken terrein om te trainen, kantine zal niet meer gebruikt worden voor de tassen te plaatsen (dit zal wekelijks bezorgd worden per mail via onze TVJO of opleiders).

Bij aankomst op het terrein gaan we de handen ontsmetten bij de opleider op het terrein
De spelers komen niet in contact met spelers van een ander team. Dit om de bubbel zo klein mogelijk te houden.
We gaan als spelers en opleiders geen handshakes of andere verwelkomingen doen.
Na de training gaan we opnieuw onze handen ontsmetten

ALS JE KIND OF IEMAND VAN HET GEZIN ZIEK IS, GELIEVE DE CLUB DAN NIET TE BETREDEN EN HET JEUGDBESTUUR TE VERWITTIGEN.

Onze kantine zal ook steeds geopend zijn en dit volgens de horecaregels:
Mondmasker nodig bij ieder verplaatsing (halen van dranken, toiletbezoek, binnen en buiten gaan)
Neerzitten om te consumeren
Registratieverplichting (formulier invullen)
Ontsmetten van handen
Afstand bewaren tussen mensen welke niet tot uw vast bubbel horen (max 10 personen)

We hopen dat het hierbij zal blijven en vooral dat we snel op een normale manier de activiteiten kunnen hervatten.

Alvast bedankt, met sportieve en gezonde groeten

Jeugdbestuur RFCW