AL ZEKER TOT 1 MEI GEEN OFFICIËLE MATCHEN

donderdag 19 maart 2020

AL ZEKER TOT 1 MEI GEEN OFFICIËLE MATCHEN

DE CRISISCEL-CORONA VAN DE KBVB HEEFT ENKELE EXTRA MAATREGELEN AANGEKONDIGD OVER HET VERLOOP VAN DE COMPETITIES IN ONS LAND.

Dit zijn de 4 beslissingen:
· geen officiële matchen voor 1 mei
· clubs krijgen 3 maanden uitstel voor de betaling van hun bondsbijdragen
· collectieve trainingen blijven voor alle ploegen opgeschort tot en met 5 april
· alle activiteiten voor de jeugd, zoals voetbalkampen en toernooien, worden opgeschort tot minstens na de Paasvakantie

“Ten eerste heeft de crisiscel beslist om alle clubs drie maanden uitstel van bondsbetalingen te geven”, zegt de voetbalbond.

“De KBVB is zich bewust van de precaire financiële situatie waarin sommige clubs zich momenteel bevinden. Het (voorlopig) opschorten van de trainingen, competities en toernooien heeft tot gevolg dat de belangrijkste inkomstenbronnen van de clubs plots wegvallen. Een aantal kosten blijven echter doorlopen. Het uitstel van betaling moet de clubs wat ademruimte geven.”

“Verder besliste de crisiscel-corona van de KBVB om alle wedstrijden minstens tot en met 30 april uit te stellen. De werkgroep buigt zich in de tussentijd ook over verschillende scenario’s met betrekking tot het verdere verloop van de competities. Dat hangt natuurlijk sterk af van hoe de situatie rond het coronavirus in België de komende weken zal evolueren.”

“Collectieve trainingen blijven tot nader order voor alle voetbalclubs in België opgeschort tot en met 5 april, zoals beslist door de Veiligheidsraad. Voor de periode erna zal de werkgroep de adviezen van de Veiligheidsraad opvolgen.”

“Ten slotte heeft de corona-crisiscel beslist om alle activiteiten voor de jeugd, zoals voetbalkampen en toernooien, te annuleren en dat minstens tot na de Paasvakantie.”