Ombudsman

Naar spelers en ouders:

Tijdens de start va het seizoen werd een infosessie gehouden. Tijdens deze sessie werden onze “welkom speler” boekjes uitgedeeld met daarin tal van richtlijnen en informatie. Dit opgedeeld in OB-MB-BB.

Tijdens een "training voor ouders" maken wij gedragsregels kenbaar aan de ouders. We voorzien die steeds in de eerste maand van de competitie.

Naast ons algemeen reglement, het FAIRPLAY CHARTER en de website zijn dit bijkomende informatiebronnen voor onze spelers.

Onze aandachtspunten zijn in deze communicaties zijn:

 1. Het meegeven van de structuur van onze werking ( wie is wie en wat is wat )
 2. Informeren van wat wanneer en waar zal plaatsvinden
 3. Wat de spelers/ouders van RFCW mogen verwachten
 4. Wat RFCW van de ouders en spelers zal verwachten
 5. Focus op lifesyte en attitude
 6. Informeren over de manier van opleiden en begeleiden van onze spelers

Richtlijnen voor RFCW medewerkers.
Onze functieprofielen omvatten goed omschreven gedragsrichtlijnen zodat we voor elke functie een duidelijke gedragspatroon kunnen eisen van onze medewerkers.  Eveneens werd dit in de aanwervingsgesprekken ook opgenomen. Daarnaast hebben we net zoals bij de spelers ook een “welkom opleider” boekje.
Onze slogan “PLAYERS FIRST” is hierin onze leidraad, ook in het gedrag van onze medewerkers moet dit steeds herkenbaar zijn.

We informeren onze spelers ouders en supporters dus via:

 1. Infobrochures
 2. Infomomenten
 3. Nieuwsbrieven
 4. Website
 5. Social media
 6. Flyers en affiches met duidelijke herkenbare iconen.
 7. Prosoccerdata
 8. Infoborden op de club
 9. Persoonlijke gesprekken

Elk nieuw lid krijgt de reeds gevoerd communicatie mee bij de aansluiting zodat hij/zij perfect op de hoogte is.

Tijdens het seizoen sturen we nog bij wat betreft de gedragsregels, dit durft immers wel eens te verslappen langs de zijlijn. Dit voornamelijk via website, email en social media.

Ombudsman

Elke organisatie heeft zijn medewerkers of leden welke een persoonlijk probleem hebben. Deze personen hebben nood aan een aanspreekpunt. Omdat dit vaak over zeer uiteenlopende zaken kan gaan alsook door uiteenlopende personen kan ervaren worden houden wij het niet bij één persoon als aanspreekpunt.
Wij voorzien een aanspreekpunt via onderstaande e-mail. 

ombudsman@rfcwetteren.be

Jeugdparticipatieraad

Een andere manier van communiceren is via onze jeugdparticipatieraad
Via de jeugdparticipatieraad willen we onze spelers directer betrekken bij het clubgebeuren en de kloof dichten tussen onze spelers en sportief bestuur, jeugdbestuur.