ACCOMMODATIEPLAN VOETBALCOMPLEX DASSEVELD IN TOEKOMSTPERSPECTIEF

dinsdag 10 april 2018

Geachte voorzitter en bestuursleden van alle politieke partijen in Wetteren

Beste kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

 In dit verkiezingsjaar nemen wij de gelegenheid te baat om elke politieke partij in Wetteren aan te schrijven met betrekking tot het domein Dasseveld. Wij hopen met het toekomstige gemeentebestuur een langetermijnvisie uit te werken waardoor RFCW garant staat voor jaren voetbalplezier voor spelers, jeugd, leden, bezoekers en sympathisanten. We blijven met andere woorden steeds optimistisch gestemd over een accommodatieplan in toekomstperspectief!

 

Als eigenaar van het sportcomplex Dasseveld is de gemeente Wetteren - het AGB in het bijzonder – onze belangrijkste sparringpartner bij het opmaken van een meerjarenplan. Gezien de looptijd van de concessieovereenkomst wordt bereikt in mei 2019 en de aanbesteding naar alle waarschijnlijkheid zal worden gepubliceerd in Q1 2019, dringt een duidelijke standpuntinname zich op. Kennisname van die toekomstvisie stelt RFCW in staat een traject rond verduurzaming van de sportaccommodatie concreet uit te werken.

 

Onze bekommernissen rond de accommodatie in Dasseveld zijn niet nieuw en zijn gekend bij het huidige gemeentebestuur. De vraag vanuit onze sportvereniging is als volgt: wil het toekomstig gemeentebestuur de broodnodige investeringen in de sportaccommodatie realiseren en in welke mate wil het inzetten op een infrastructuur dat generatieproof is?

We geven alvast volgende kerngegevens mee:

  • Leden: 560
  • Jeugdspelers: 320
  • Ploegen: 27 (de meeste ervan trainen 3x/week, alle ploegen spelen 1 wedstrijd per week)
  • Aantal bezoekers en spelers per week: 1.500
  • Vrijwilligers: 120 

 Het clubhuis heeft dertig jaar op de teller en is algeheel verouderd. Naast het nijpend tekort aan kleedkamers en douches die niet voldoen aan de hedendaagse normen qua hygiëne en comfort, hebben we te kampen met een brandend actuele problematiek die ook van de gemeente een inspanning vergt: duurzaamheid. Dak- en spouwisolatie zijn niet aanwezig waardoor de energieverbruiken en -kosten torenhoog oplopen en het gebouw vele waterlekken vertoont. Verwarming, elektriciteit en sanitair zijn dringend aan vernieuwing toe.

 Een even belangrijk knelpunt is de buitenaccommodatie. Onze huidige problematiek is tweeledig: enerzijds terreinen die niet bespeelbaar zijn tijdens de wintermaanden en anderzijds terreinen die we onvoldoende kunnen onderhouden tijdens de zomermaanden. Waardoor we niet in de mogelijkheid zijn om onze 320 jeugdspelers 3 maal per week te laten trainen en 1 wedstrijd per week te laten spelen. 

We beschikken weliswaar over 6 terreinen, maar 2 ervan zijn 6 maanden niet bespeelbaar. De aanpalende terreinen E en F zijn gelegen in beschermd gebied waardoor wij geen terreinverlichting mogen plaatsen. Dit houdt een belangrijke beperking in voor de trainingscapaciteit. Zijn hier geen oplossingen mogelijk op het gebied van ruimtelijke ordening? Bijvoorbeeld door het opstellen van een nieuw RUP met daarin de compensatie van het beschermd gebied?

Door structurele gebreken zijn we niet in staat om de terreinen voldoende te beregenen waardoor de voetbalvelden tijdens droge periodes en tijdens de zomermaanden snel aan kwaliteit inboeten. Verschillende diepteputten en pompen zouden ons in staat stellen om de terreinen goed te onderhouden.

Noodgedwongen zoeken we dan maar oplossingen buiten Dasseveld: sporthal De Warande, Blaarmeersen in Gent. Het investeren in een kunstgrasveld in Dasseveld is niet alleen een quick win, het betekent investeren in een sportaccommodatie die toekomstbestendig en duurzaam is en ruimte biedt voor vernieuwing. (Onze) jeugdspelers en jeugdtrainers kijken meer en meer naar clubs met kunstgras (om en bij 60 clubs in naburige gemeentes beschikken over minstens 1 kunstgrasveld). Belangrijker is echter dat de voetbalbond dit in de nabije toekomst zal opleggen aan clubs die de IP-labeling willen behouden. En hoewel RFCW 3 niveaus in jeugdopleiding aanbiedt – regionaal, provinciaal en interprovinciaal (enkel Elite bieden we niet aan) – bestaat onze grootste spelersgroep uit IP-spelers!

 In naam van RFC Wetteren, bestuursleden en clubleden, vraag ik vriendelijk doch met aandrang jullie toekomstvisie omtrent Dasseveld te ontvangen voor 31 mei 2018. Onze leden zijn nauw betrokken in deze problematiek en wij wensen hen op de hoogte te houden van onze inspanningen voor onze sportclub. Wij zullen dan ook de visie van de Wetterse politieke partijen als antwoord op dit schrijven, publiceren op onze website. We kijken met positief gemoed uit naar jullie antwoorden en naar een aangename samenwerking!

 Voor meer informatie of voor een bezoek ter plaatse sta ik graag ter beschikking.

 Vriendelijke groeten

 Walter De Craecker

Voorzitter RFC Wetteren

Voorzitter@rfcwetteren.be

0498 88 15 15