Jeugdparticipatieraad

Via de jeugdparticipatieraad willen we onze spelers directer betrekken bij het clubgebeuren en de kloof dichten tussen onze spelers en sportief bestuur, jeugdbestuur.

Wat willen we juist bereiken?

 • Spelers actief betrekken bij het clubgebeuren.
 • Spelers laten meewerken, meedenken aan activiteiten.
 • Spelers laten meedenken in de vorming- en evaluatie van het jeugdbeleid.
 • Lange termijnrelatie met de club bevorderen, verbondenheid creëren.

De voordelen voor de spelers zijn evident, ze krijgen een duidelijke stem binnen de club.
Zij zijn betrokken in de jeugdwerking en kunnen zelf activiteiten inrichten.
Zij kunnen ideeën naar voor brengen en dragen medeverantwoordelijkheid over beslissingen.
Spelers en bestuur komen dichterbij en de communicatie onderling dus sterk bevorderd. 

Wat is de werkwijze?

Daar dit ook voor ons als clubleiding een nieuw element is moeten we dit nog enigszins verder uitwerken. We weten immer nog niet wat we allemaal zullen mogen verwachten. Wat zijn de reacties, wat zal de insteek zijn van de spelers?
We verwachten een aarzelende start, spelers zijn deze vorm van inspraak niet echt gewoon.

Eerste stap is het verkrijgen van teamvertegenwoordigers. Wie wil die taak op zich nemen?
Zijn er kandidaten? Zijn er meerdere dan laten we de spelers zelf kiezen dmv meerderheid van stemmen.

Opleiders krijgen van bestuur de opdracht dit aan onze spelers mee te delen.
Als de vertegenwoordiging van de team gekozen zijn gaan we over tot een eerste bijeenkomst.

Eerste jeugdparticipatieraad op donderdag 17 dec. 

We zullen vooral een aantal vragen opstellen naar de teamvertegenwoordigers zodat ze een basis hebben om op te starten. Daarnaast zijn ze vrij met eigen initiatieven, vragen, opmerking af te komen.

De teamvertegenwoordigers bevragen de spelers naar eventuele problemen, opmerkingen en initiatieven.
De verantwoordelijke jeugdparticipatie belegt een vergadering waarop de teamvertegenwoordigers de team vragen, initiatieven en opmerkingen bespreken.
De verantwoordelijke jeugdparticipatie maakt een verslag op en legt dit voor aan het jeugdbestuur en de Denkcel Opleidingen.

Het jeugdbestuur en de Denkcel Opleidingen beantwoorden de vragen, voorstellen en opmerkingen, de verantwoordelijke jeugdparticipatie zal dit in een verslag verwerken en dit bezorgen aan de spelers.

In de volgende vergadering zullen dan de besluiten bekeken worden kan er een gezamenlijk overleg zijn tussen de jeugdparticipatieraad, jeugdbestuur en Denkcel Opleidingen.

De jeugdparticipatie komt een 2 maal per seizoen samen, maar op vraag van kunnen extra vergadermomenten ingelegd worden naar gelang de noodzaak.

De jeugdparticipatieraad heeft geen sportief karakter.

Wie zit in de raad?

Aangezien we met grote leeftijdsverschillen zitten delen we de raad op in 2 delen.
Van U12 tem U14 en van U15 tem U17
Een speler van elk team zal als verantwoordelijke aangeduid worden door zijn/haar opleider.
Die spelers zullen dan als vertegenwoordigers van de spelers in de raad zetelen.
Een verantwoordelijke jeugdparticipatie
Een afgevaardigde van de Denkcel Opleidingen en een afgevaardigde van het jeugdbestuur

Samenstelling:

 • Verantwoordelijke jeugdparticipatieraad:
 • U12G Benfica:
 • U12IP Bayern: Noah De Ryck
 • U12IP Real:Julot Huybrechts
 • U13IP Barca:Timon ( Sem )
 • U13IP Juventus: Saber (Azaria )
 • U14IP:
 • U15G: Raven Bontinck 
 • U15IP: Yenthe Mallefroy
 • U16IP: Baeyens Remko (De Pelecyn Cedric )
 • U17G: 
 • U17IP: Yoran Bliki 
 • U19/Beloften: Jordi De Coensel 

Jeugdparticipatieraad