TEVREDENHEIDSENQUÊTE JEUGDWERKING 2015-2016

Beste Ouders, spelers, 

Het einde van elk jaar is voor velen een periode van reflectie. Even stilstaan bij het voorbije jaar, even achteruit blikken … om dan opnieuw plannen te kunnen maken.
Dat geldt trouwens voor elke zichzelf respecterende voetbalclub.
Ons hoofddoel voor seizoen 2015-2016 is (en blijft)  onze club en vooral onze jeugdopleiding verder te optimaliseren en kwalitatief blijven verder te werken.
Hiervoor is het ook nodig om even achteruit te kijken … De fusie bracht vele obstakels met zich mee, sommige al overwonnen en andere beslist nog te nemen.
Misschien kunnen jullie ons hierin helpen? Daarom lassen we een enquête in met de bedoeling hieruit te leren.
We willen namelijk graag  van jullie te weten komen waar we als club kunnen aan werken. 

Graag dus even jullie tijd om deze vragenlijst eerlijk te willen invullen. 

De resultaten zullen nauwkeurig worden verwerkt en zullen mede gebruikt worden als basis voor ons jeugdbeleid.
Uiteraard brengen we u ook op de hoogte van jullie bevindingen.

Alvast bedankt voor de bereidwillige medewerking!

Sportieve groeten,
Denkcel Opleidingen RFCW

Bij de volgende vragenreeks zijn steeds vijf getallen gegeven. Wilt u bij iedere vraag aangeven welk getal voor u van toepassing is ?
(Er is slechts 1 antwoord mogelijk!) Betekenis van de getallen:

1= zeer slecht  2= slecht  3= neutraal  4= goed  5= zeer goed